Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3200

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟΔΟΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pms.eidiki.agogi@aegean.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 22410 99229

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ημεδεπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες, Αναπηρίες

ΣΧΟΛΙΑ: Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή». Προσφέρεται 100% με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το τρίτο εξάμηνο σπουδών διατίθεται για την πρακτική άσκηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί φορείς και δομές εντός και εκτός Ρόδου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk