Νανοφάρμακα για την χορήγηση φαρμάκων


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Φαρμακευτική Τεχνολογία, 2. Συστηματα χορήγησης/στόχευσης φαρμάκων/ελεγχόμενης αποδέσμευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4500 - 9000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Université de Paris, France (Coordinator), Université d’Angers, France, Università degli Studi di Pavia, Italy


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pharminf@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 962 330, +30 2610962332

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νανοφάρμακα, Drug Delivery, Ελεγχόμενη Αποδέσμευση

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στη Βιομηχανία ή να συνεχίσουν για διδακτορικό, κλπ.
1ο εξαμηνο οι μισοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και οι υπόλοιποι στο Πανεπιστήμιο Paris Descartes στο Παρίσι 2ο εξάμηνο στο Παρίσι και σε ένα από τα 4 Πανεπιστήμια 3ο Εξάμηνο οι μισοί στο Πανεπιστήμιο Angers (FR) και οι μισοί στο Πανεπιστήμιο Pavia (IT) 4o Εξάμηνο σε ένα από τα 4 Πανεπιστήμια

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk