Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4500

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Νομικής Α.Π.Θ.


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Γεωπονικές Επιστήμες

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-foodlaw@agro.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6970037293

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης - Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νομοθεσία Τροφίμων , Κανονισμοί ΕΕ, Ασφάλεια Τροφίμων, Διασφάλιση Ποιότητας

ΣΧΟΛΙΑ: Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο
σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14).

Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται σε ετήσια βάση κατά την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εντός του Μαΐου κάθε έτους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk