Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης τριών μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής από τα έξι που προσφέρονται και τα οποία ανήκουν σε δυο κατευθύνσεις: Αυτόνομα Συστήματα και Γνωσιακά Συστήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: aidl@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 5381 614

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1.Απόφοιτοι τίτλων σπουδών Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων ήΤΕΙ) της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών
2.Απόφοιτοι τίτλων σπουδών Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων ήΤΕΙ) της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής.
3.Υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνητή Νοημοσύνη, Βαθιά Μάθηση, Μηχανική Μάθηση, Autonomous and Cognitive Systems

ΣΧΟΛΙΑ: Παρέχεται η δυνατότητα συγχρονισμένης εξ'αποστάσεως διδασκαλίας με απαραίτητη τη δια ζώσης παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk