Στατιστική


ΙΔΡΥΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: masterst@aueb .gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 8203681, +30 210 8203692

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: "Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοτα-
γών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του
ν. 4485/2017."

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εφαρμοσμένη Στατιστική, Υπολογιστική Στατιστική, Στοχαστικά, Επιστήμη Δεδομένων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk