ΤΕΧΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Α) Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρηματικότητα
Β) Διοίκηση Τεχνολογίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 100

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: technoeconomic@epu.ntua.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7722552-4317

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Α)Απόφοιτοι της Σχολής ΗΜ&ΜΥ και άλλων Σχολών του ΕΜΠ
Β)Απόφοιτοι του Τμήματος ΒΔ&Τ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Γ) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών
Δ) Πτυχιούχοι θετικής η οικονομικής κατεύθυνσης από ΑΕΙ της ημεδαπής η ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των Ελληνικών ΑΕΙ, συγγενών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος για τους οποίους η απόκτηση ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.
Ε)Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνοοικονομικά, Διοίκηση, MBA, Πληροφοριακά Συστήματα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk