Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία.
2. Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2100

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Σχολή Μηχανικών)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 100

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Άλλο

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info@digital-skills.the.ihu.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 2310 013534

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι.) ή της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Παιδαγωγική, Προσχολική Αγωγή, Νέες τεχνολογίες, Ψηφιακή Παιδαγωγική, Ήπιες δεξιότητες, Διά Βίου Μάθηση

ΣΧΟΛΙΑ: Παρέχει πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’), καθώς και επάρκεια γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ.
Δυνατότητα περαίωσης των σπουδών, είτε με διπλωματική εργασία, είτε εναλλακτικά χωρίς διπλωματική εργασία με την επιλογή μαθημάτων.
«Υβριδικός» τύπος παρακολούθησης (διά ζώσης + εξ`αποστάσεως).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk