Βοϊατρική Μηχανική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Σύνθεση και Κατασκευή Ιστών, Μοριακή Διαγνωστική και Θεραπεία
2. Βιο-Ιατρική Απεικόνιση
3. Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1500 - 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πολυτεχνείο Κρήτης , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgradsecr@med.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 39 4526, +30 2810 39 4868

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι σχολών επιστημών / Μηχανικής , Επιστημών Υγείας / συναφείς επιστήμες

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βοϊατρική Μηχανική

ΣΧΟΛΙΑ: Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 (90 ECTS) ή 4 (120 ECTS ) εξάμηνα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk