Κβαντική Υπολογιστική και Κβαντικές Τεχνολογίες


ΙΔΡΥΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4500

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΞΑΝΘΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secr@ee.duth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302541079016

ΦΑΞ: +302541079015

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα προσφέρεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κατηγορίες Εισακτέων :
1. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή σχετικής ειδικότητας.
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των ειδικοτήτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Επιστήμης Υλικών, ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής τετραετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοι χων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κβαντικοί Υπολογιστές, Κβαντικές Τεχνολογίες, Κβαντική Υπολογιστική, Κβαντικοί Αλγόριθμοι, Κβαντικές Επικοινωνίες, Κβαντική Μηχανική, Υπολογιστές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk