Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2. Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΚΑΛΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 38

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: info.adoap@uniwa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 538 1412

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι που προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Σχολές και Τμήματα Μηχανικών Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά - Αρχαιολογικά, Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αποκατάσταση, Ανάπλαση, Ιστορικά Κτίρια, Ιστορικά Σύνολα

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να καλύψουν την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις κ.λπ.), όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχωση υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμονες, στελέχωση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, μηχανισμών πιστοποίησης κ.λπ.).

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk