Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προιόντων από Ξύλο


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc-wood.fwsd@uth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441064730

ΦΑΞ: 2441064731

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, των Τμημάτων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σε διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ), η συνάφεια των οποίων με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ κρίνεται κατά περίπτωση από αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και σε πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχεδιασμός προιόντων, Τεχνολογία ξύλου, Βιοικονομία, Μάνατζμεντ, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk