ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pmsi@med.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310999339

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. άλλων συναφών σχολών επαγγελμάτων υγείας (όπως Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, Επείγουσες φλεβικές παθήσεις, Επείγουσες αγγειακές σπλαγχνικές παθήσεις, Οξεία ισχαιμία κάτω άκρων, Οξεία ισχαιμία άνω άκρων και αγγείων τραχήλου, Αγγειακό τραύμα

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων υγείας στο αντικείμενο της διαχείρισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της αντιμετώπισης των ασθενών με επείγουσα αγγειοχειρουργική πάθηση, η ανάπτυξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk