Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική 2. Δημόσια Ελεγκτική 3. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4800 - 7400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 130

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscfingro@econ.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103689821-805

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο- πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Δημόσια Ελεγκτική, Εφαρμοσμένη Λογιστική,Ελεγκτική

ΣΧΟΛΙΑ: Στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική: mscfingro@econ.uoa.gr
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική: mscfinacc@econ.uoa.gr
Δημόσια Ελεγκτική: mscpubaud@econ.uoa.gr

Η διάρκεια σπουδών καθορίζεται ως εξής: 3 για τις δύο πρώτες Κατευθύνσεις. 4 για την τρίτη Κατεύθυνση.

Οι μονάδες ECTS καθορίζονται ως εξής: 90 για τις δύο πρώτες Κατευθύνσεις. 120 για την Τρίτη Κατεύθυνση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk