Διοίκηση Επιχειρήσεων


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3. ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΧΑΝΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mba@pem.tuc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2821037161

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε στελέχη της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Δημόσιας Διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και από το χώρο των Τραπεζών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΠΔ, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, MBA, Business Administration, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Δημόσια Διοίκηση

ΣΧΟΛΙΑ: Αιτήσεις: https://e-graduate.tuc.gr
(έχουν δικαιωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.4485/2017)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk