Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 400

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: gxn@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367312

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γήρανση, Χρόνια Νοσήματα

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Το πρόγραμμα δέχεται υποψηφίους δύο φορές κάθε έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk