Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5400

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 300

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: doe@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +35722841974, 8011002345, 210 6748293

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, υπό την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επίπεδου τουλάχιστον Β1.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δίκαιο, Οικονομία, Επιχειρήσεις, Εμπόριο

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του Προγράμματός θα εξοπλιστούν με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί ή στελέχη δικηγορικών γραφείων ή εταιρειών δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο του διαρκώς μεταβαλλόμενου σύγχρονου επιστημονικού και εργασιακού περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία: masters@studyingreece.edu.gr