Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3250

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: asp@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367315

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Τα γνωστικά αντικείμενα των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί θα προσδιορίζονται από τα αρμόδια όργανα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ήχος, Θορυβος, Πολυμέσα, Μουσική τεχνολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε Διπλωματούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο.
‘Έμφαση δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές, εστιάζοντας σε πρακτικά θέματα σχεδιασμού τόσο σε θέματα τέχνης, όσο και τεχνολογίας του ήχου.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες γνώσεις, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να μπορούν να υποστηρίζουν ανάλογες εφαρμογές στην επαγγελματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα τους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk