Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 400

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: eta@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367316

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:
α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Καινοτομία, Εκπαιδευτικό υλικό, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Μεθοδολογία Έρευνας

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να λάβουν εξειδίκευση στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και παροχής ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφικών μέσων στην εκπαίδευση και την επικοινωνία (online και e-learning). Το πρόγραμμα προσφέρεται από αποστάση. Η παρουσία του/της φοιτητή/ήτριας στις τρεις (3) συναντήσεις που διεξάγονται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι προαιρετική, ενώ η παρουσία στις εξετάσεις -σε τελική ή επαναληπτική εξέταση- είναι υποχρεωτική.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk