Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 300

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: lrm@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367326, +30 2610 367330

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Tμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους ή την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να κατέχουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας. Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η γνώση της οποιαδήποτε ευρωπαϊκής γλώσσας ή αραβικής ή φαρσί σε επίπεδο τουλάχιστον Α1.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετανάστευση, Γλωσσική Εκπαίδευση, Πρόσφυγες, Επαφή Γλωσσών, Γλώσσα και Πολιτισμός

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Οι απόφοιτοι/ες του ΠΜΣ αποκτούν εξειδίκευση στη διδασκαλία της γλώσσας σε τυπικές και μη τυπικές δομές προσφύγων και μεταναστών/ριών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk