Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 400

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: eag@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367428

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα:
1. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (Ειδικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης)
2. Πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ,
3. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ
4. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ
5. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση « Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»,
6. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας
7. Πτυχιούχοι των Τμημάτων ΦΠ και ΦΠΨ
8. Πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ
9. Πτυχιούχοι Τμήματων Βρεφονηπιοκομίας ΑΤΕΙ
10. Πτυχιούχοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΜΠΣ Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
11. Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΤΕΙ, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΜΠΣ.
Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ειδική Αγωγή, Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί παιδαγωγοί

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk