Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3250

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 180

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: orth@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367317

ΦΑΞ: +30 2610 367110

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με πιστοποιημένη επάρκεια μιας από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Χριστιανισμός, Ελληνισμός, Θεολογία, Ορθοδοξία, Εκκλησία

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εφόσον είναι καθηγητές Θεολόγοι ή διδάσκαλοι, μπορούν να βελτιώσουν την υπηρεσιακή θέση τους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk