Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Γλώσσα διδασκαλίας: ΓΑΛΛΙΚΑ - FRENCH


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 200

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: galx@eap.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2610 367318, +30 2610 367325

ΦΑΞ:

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ (πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με (α) πιστοποιημένη επάρκεια της Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και (β) γνώση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β1.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, Γλωσσική Αξιολόγηση, Σχεδιασμός μαθήματος και διδακτικού υλικού, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Γλωσσική Τεχνολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. παρέχονται εξ αποστάσεως. Στα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π. οι φοιτητές καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή. Το ΠΜΣ ειναι το μοναδικό στην Ελλάδα με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν εμβριθείς γνώσεις στον τομέα της Διδακτικής της Γαλλικής.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk