Μέσα Επικοινωνίας και Προσφυγικές / Μεταναστευτικές Ροές


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000 - 6800

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: psaflagioura@media.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 3689 291, +30210 3689 290

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Όλοι οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκεσυση σε στελέχη που θα ασχοληθούν με την δημοσιογραφία ή θα εργαστούν σε Υπηρεσίες, Γραφεία Τύπου εθνικών και διεθνών οργανισμών ή σε υπηρεσίες του ιδιωτικού και κοινωφελή τομέα αναλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξουν.

Παρέχονται δύο ειδικεύσεις:
1. Ειδησεογραφική καλυψη των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών
2. Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναγκαστική Μετανάστευση και Αγορά Εργασίας, Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη μετανάστευση, Νομικό πλαίσιο και πολιτικές για τους αιτούντες άσυλο και για την ένταξη ευάλωτων ομάδων, Μετανάστευση, Φύλο και Πολιτισμός, Δημόσιες αρχές και στρατηγική επικοινωνία, Διαχείριση έργων, διάχυση και βιωσιμότητα, Διεθνείς και ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί: Ταμεία και επιχορηγήσεις, Παλαιά και νέα μέσα, Ρύθμιση ατζέντας και πλαισίωση στα μέσα επικοινωνίας, Εκπροσώπηση των μεταναστών και των προσφύγων στις ειδήσεις, Ερευνητική Δημοσιογραφία, Ποιοτική και Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα, Ακαδημαϊκή έρευνα και γραφή: Σπουδές πεδίου και σύνταξη μεταπτυχιακής εργασίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk