ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες της Αγωγής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: eidikiagogi@edc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077639

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ
2. Απόφοιτοι ΑΕΙ Παιδαγωγικών, Κοινωνικών Τμημάτων/ Καθηγητικών Σχολών.
3. Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν τον τίτλο του Ειδικού Παιδαγωγού και έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε Ειδικά και Κανονικά Σχολεία ως Ειδικοί Παιδαγωγοί (Παράλληλη στήριξη, Τμήματα Ένταξης), σε Κέντρα Αποκατάστασης Εξειδικευμένα Κέντρα (Λογοθεραπείας, Συμβουλευτικών Κλινικών Υπηρεσιών, για παιδιά με ΕΕΑ/αναπηρίες/ αυτισμό, κοκ.) Κέντρα Διάγνωσης του Δημοσίου (ΚΕΔΔΥ), Υπηρεσίες και Οργανισμοί/ΜΚΟ που προσφερουν ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη /εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και εφήβων, σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Νοσοκομεία και άλλα συναφή Ιδρύματα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες στην εξειδικευμένη υποστήριξη παιδιών/ ατόμων με ΕΕΑ/ χρόνιες παθήσεις/ νοσήματα/ αναπηρίες, οι Ψυχολόγοι ως Σχολικοί Ψυχολόγοι σε Ειδικά και Κανονικά Σχολεία και σε όλα τα προαναφερθέντα Ιδρύματα/ πλαίσια και ως ιδιώτες ειδικοί Ψυχολόγοι.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk