Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι.του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Μυστράς, Λακωνίας)


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: phil-secr@uop.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210-65132, 27210-65115

ΦΑΞ: 27310-28833

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών,
Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτός ως υπεράριθμος ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ. από τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π. καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βυζαντινολογικές σπουδές, Αρχαιότητα και Νεότερος Ελληνισμός

ΣΧΟΛΙΑ: Λόγω του αντικειμένου του, το Π.Μ.Σ. διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. στον Μυστρά.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk