Προσθετική - Στοματοπροσωπικός Πόνος


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία
2) Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 6

ECTS (συνολικά): 180


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 9000 - 21000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: vanag@dent.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 210 746 1120/ 1159

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία, Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του Π.Μ.Σ. "Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος" εκφραζόμενος ανά ειδίκευση, είναι:
1) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παροχή θεωρητικής κατάρτισης και κλινικής εμπειρίας για την προσθετική αποκατάσταση των φυσικών δοντιών, και την αποκατάσταση της μερικής και ολικής νωδότητας με την τεκμηριωμένη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων και τεχνικών, προσθέσεων και υλικών, με τελικό στόχο τη λειτουργική και αισθητική εναρμόνιση με τις φυσιολογικές δομές του στοματογναθικού συστήματος. Συμπληρωματικά, η παροχή αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας για τη γναθοπροσωπική προσθετική αποκατάσταση ασθενών με ελλείμματα της κρανιοπροσωπικής χώρας (ειδίκευση Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας)
2) παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παροχή της απαραίτητης γνώσης για τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων στοματοπροσωπικού πόνου μη οδοντικής αιτιολογίας, διαταραχών στη στοματοπροσωπική περιοχή και γναθολογικών δυσλειτουργιών και συγκλεισιακών προβλημάτων (ειδίκευση Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογίας)

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk