Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Παιδαγωγική

2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: stavrianos@edc.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 283107750,-1,-2

ΦΑΞ: 2831077654

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Θεωρία και Πράξη: Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Τμημάτων ΦΠΨ, ΦΚΣ, Τμημάτων ΑΕΙ, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα Επιστημών Αγωγής, Τμημάτων Προσχολικής αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας, Λογοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας ημεδαπής και αλλοδαπής, άλλων Τμημάτων ΤΕΙ εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα Επιστημών Αγωγής
2. Ανθρωπιστικές επιστήμες: Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας και άλλων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αλλοδαπής ή ημεδαπής, άλλων Τμημάτων εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δυο (2) μαθήματα Επιστημών Αγωγής ή συναφών με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ημεδαπής ή αλλοδαπής, Τμημάτων Προσχολικής αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας, Λογοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσχολική Παιδαγωγική, Αγωγή, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk