ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΆΥΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 73


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1200 - 1199

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 75

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Γραπτή εξέταση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Νομικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: dathanas@law.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103688656

ΦΑΞ: 2103688640

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ Α.Ε.Ι.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk