ΔΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgradsecr@med.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 394153, 394526

ΦΑΞ: 2810 394569

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών Mηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣHΣ, ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ, ΒΙΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» είναι η παροχή σύγχρονης, ανταγωνιστικής, διεθνούς επιπέδου εκπαίδευσης στο χώρο της Ογκολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και απαιτητικό πεδίο όπως αυτό της Ογκολογίας. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος θα αφορούν σφαιρικά το πεδίο της Ογκολογίας, εμβαθύνοντας στην κατανόηση σε βασικό επίπεδο των μηχανισμών ογκογένεσης, στην μεταφραστική έρευνα για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών καθώς και στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών και βιολογικών θεραπειών του ανθρώπινου καρκίνου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk