ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: postgradsecr@med.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 394868

ΦΑΞ: +30 2810 394569

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΟΡΙΑΚΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΕΘΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Στόχος του ΠΜΣ στις «Νευροεπιστήμες» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, με έμφαση στις Κυτταρικές – Μοριακές και Κλινικές Νευροεπιστήμες και στην Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως νοσοκομεία) και στον Παραγωγικό Τομέα (φαρμακοβιομηχανίες, κλινικά/διαγνωστικά εργαστήρια κλπ) στην χώρα μας και διεθνώς.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΚ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία: masters@studyingreece.edu.gr