Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: adamakim@uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 394 783

ΦΑΞ: +30 2810 394569

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι ΑΕΙ /TEI Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Φαρμακευτική) και Θετικών/Τεχνολογικών Επιστημών (Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,
ΣΧΟΛΙΑ: To Πρόγραμμα συνδυάζει την κλινική με τη βασική γνώση και εμπειρία με τελικό σκοπό τη διερεύνηση τόσο της αιτιοπαθογένειας όσο και μιας θεραπευτικής προσέγγισης των νοσημάτων του ανθρώπου. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους αποφοίτους για να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις σε ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα και φορείς υγείας καθώς και να είναι ανταγωνιστικοί σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης της ερευνας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΚ"

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk