Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (M.B.A.)


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ.


2. ΔΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ.


3. ΔΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Οικονομία-Διοίκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: konsta@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-969968

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μανατζμεντ, Μάρκετινγκ, Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιχειρησιακή Έρευνα, Έρευνα Αγοράς, Ανθρώπινοι Πόροι, Ποσοτικές Μέθοδοι, Διεθνής Οικονομία, Διεθνικές Επιχειρήσεις.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk