Εγκέφαλος & Νους


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Βιολογικές/Συστημικές Νευροεπιστήμες, Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνικές και Γνωσιακές Νευροεπιστήμες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΠΚ, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΠΚ, Τμήμα Φυσικής ΠΚ, Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 25

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: bmsecr@med.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 394526

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΔΙ ΠΜΣ Ε&Ν γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Σχολών και Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος, νους, τεχνητή νοημοσύνη, βιοϊατρική μηχανική

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο του ΔΙ ΠΜΣ Ε&Ν είναι η παραγωγή και διάχυση της γνώσης σχετικά με τον Εγκέφαλο και το Νου. Σκοπός του είναι η προώθηση της σύγχρονης έρευνας, η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα. Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων που αφορούν τον εγκέφαλο και την ανάδυση σκέψης, συνείδησης και συμπεριφοράς.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk