Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 7

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τέχνες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgrad@phl.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077306

ΦΑΞ: 2831077304

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θέατρο, Νεοελληνικό Θέατρο, Ιστορία Θεάτρου, Θεωρία Θεάτρου, Πρόσληψη Αρχαίου Θεάτρου, Θεατρική κριτική, Κινηματογράφος, Ιστορία Κινηματογράφου, Ιστοριογραφία Κινηματογράφου, Κινηματογραφική Διασκευή, Θεωρία Κινηματογράφου, Κινηματογραφική Ανάλυση

ΣΧΟΛΙΑ: Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, το οποίο συνδιοργανώνεται και διεξάγεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σκοπό έχει την από κοινού προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στις ιστορικές και θεωρητικές σπουδές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι η δημιουργία εξειδικευμένων ερευνητών και ερευνητριών στην κριτική μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου, καταλλήλως καταρτισμένων να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk