Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Βυζαντινή Φιλολογία
Νεοελληνική Φιλολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 21

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgrad@phl.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077306

ΦΑΞ: 2831077304

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Λογοτεχνία, Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Βιβλιακός Πολιτισμός, Επιγραφική, Εκδοτική, Υμνογραφία, Αγιολογία, Ιστοριογραφία, Ποίηση, Επιστολογραφία, Βυζαντινός Πολιτισμός, Ρητορική Θεωρία, Νεοελληνική Φιλολογία
Νεοελληνική Λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Ποίηση, Θεωρία Λογοτεχνίας, Κριτική Λογοτεχνίας, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορία των ιδεών, Λογοτεχνικά είδη, Λογοτεχνικά ρεύματα, Εκδοτική, Συγκριτική Φιλολογία

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk