Γλωσσολογία


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΕΘΥΜΝΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Συνδυασμός εξέτασης και αξιολόγησης φακέλου

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: pgrad@phl.uoc.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831077306

ΦΑΞ: 2831077304

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γλωσσολογία, Θεωρητική Γλωσσολογία, Φωνολογία, Φωνολογική Κατάκτηση, Σύνταξη, Πραγματολογία, Σημασιολογία, Ψυχογλωσσολογία, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Υπολογιστική Γλωσσολογία, Ιστορική Γλωσσολογία, Ιστορία Γλωσσικών Ιδεών, Γλωσσικό ζήτημα, Διδασκαλία της Ελληνικής

ΣΧΟΛΙΑ: Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Γλωσσολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη γλώσσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk