ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 75


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: iblioumi@topo.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310995403

ΦΑΞ: 2310995978

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς απόφοιτοι Τμημάτων Γεωπονίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και λοιπών συναφούς αντικειμένου Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι, Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι, Προσομοίωση, Στατιστική Ανάλυση, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ποιότητα Υδατικών Πόρων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk