ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας - Χημική Ανάλυση - Περιβάλλον»


ΙΔΡΥΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση»

Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων»

Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 20

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: kornaraki@chem.auth.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310997670

ΦΑΞ: 2310997642

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο προς αυτό του ΠΜΣ. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναλυτική Χημεία, Χημική Ανάλυση, Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης, Βιοαναλυτική Χημεία, Περιβαλλοντική Ανάλυση, Φαρμακευτική Ανάλυση,
Στατιστική Ανάλυση, Χημειομετρία, Μετρολογία, Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης, Φασματοσκοπικές Τεχνικές Ανάλυσης, Ηλεκτροαναλυτικές Μέθοδοι, Βιοαισθητήρες,
Βιολογικά Δείγματα, Ανοσοχημική Ανάλυση, Ερευνητική Μεθοδολογία, Εργαστηριακή Μεθοδολογία
Ερευνητική Εργασία,
Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Ρύπανση Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων, Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, Διαχείριση Νερών και Αποβλήτων, Ποιότητα περιβαλλοντικών μετρήσεων, Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης, Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ: Η Προκήρυξη Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο κι αφορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk