ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107229250

ΦΑΞ: ekne@neurosurgery.org.gr

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των ακόλουθων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής: • Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. • Ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι (εφόσον αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων τους) επαγγελματίες υγείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών σχολών της αλλοδαπής. • Κάτοχοι πτυχίου άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι, συναφούς με τις Νευροεπιστήμες, της ημεδαπής και ανάλογοι Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08). • Κατ’ εξαίρεση φοιτητές άλλων σχολών και παρατηρητές, εφόσον κριθεί πως θα έχουν όφελος από την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος ή μέρους του.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ, ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr