Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία


ΙΔΡΥΜΑ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 2

ECTS (συνολικά): 60


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 40

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: msc_digapin@ionio.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661087762

ΦΑΞ: 2661087766

Αποστολή e-mail

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού-ΤΕΙ τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακές τεχνολογίες, καινοτομία, αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες διαχείρισης ανθρωπιστικών δεδομένων, εικονικοί κόσμοι, ρομποτική, ψηφιακός τουρισμός, βιοπληροφορική, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Επικοινωνία - Τεχνική υποστήριξη: masters@studyingreece.edu.gr