Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα

2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΤΡΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Θετικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: secrphysics@upatras.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-996098, 2610-996077

ΦΑΞ: 2610-996089

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1. Ηλεκτρονική - Κυκλώματα και Συστήματα: Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
2. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας: Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
3. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος: Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετεωρολογία, Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Ατμοσφαιρική Φυσική, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ηλεκτρονική, Κυκλώματα - Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Προγραμματισμός, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Αισθητήρες, Συστήματα Συλλογής Δεδομένων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk