ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2112136842

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κάτοχοι πτυχίου AΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Σκοπός του ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» είναι:
να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Αναζωογόνησης, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, των χρόνων πριν και μετά την ανακοπή καθώς επίσης και την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ενδονοσοκομειακά. Επίσης σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στη αναζωογόνηση και στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αναζωογόνηση καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του ασθενούς που έχει αναζωογονηθεί με επιτυχία στα επείγοντα ή σε γενικό θάλαμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-ΑΝ θα μπορούν:
α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής και να παράσχουν υψηλής
ποιότητας Ιατρική φροντίδα ενδο- και εξωνοσοκομειακά
β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk