ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 35

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: neoplasticdisease@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107462102

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: • Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Βιολογικό, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημικό).
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι (Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας & Ακτινολογίας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών καιΕπισκεπτριών Υγείας, Σχολή τεχνολογίας τροφίμων καιδιατροφής).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ,ΔΙΑΓΝΩΣΗ,ΘΕΡΑΠΕΙΑ,ΕΡΕΥΝΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Το Π.Μ.Σ. παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών και εργαστηριακών ασκήσεων.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk