ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107795553, 2107467468

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Επιστημών Υγείας
Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• Παροχή πλέον πρόσφατης γνώσης της γενετικής συχνών και σπάνιων νοσημάτων, κλινική γενετική, αναπτυξιακή γενετική, γενετική πολυπαραγοντικών νοσημάτων, γενετική έρευνα στις υπηρεσίες υγείας και γενετική συμβουλευτική.
• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την σφαιρική κατάρτιση των υποψηφίων σε θέματα σχετικά με την Ιατρική Γενετική και την εφαρμογή της γονιδιωματικής τεχνολογίας.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
• Συνέχιση των σπουδών τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk