ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 30

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107462132, 6972235810

ΦΑΞ: 2107462210

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Πτυχιούχοι Ιατρικής, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Βιολογικό, Χημικό, Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ: Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία» υποστηρίζεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της Μοριακής Ιατρικής Βιοπαθολογίας στις κατευθύνσεις που αφορούν το φάσμα της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, η οποία είναι τετραθεματική και καλύπτει τους κλάδους Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία / Αιμοδοσία, Βιοχημεία και Ανοσολογία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα νεότερων μοριακών τεχνικών που εφαρμόζονται στη διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων.
Το ΠΜΣ στοχεύει:
στην κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές σύγχρονων μοριακών μεθοδολογιών
στην εξοικείωση με τις εφαρμογές των μεθοδολογιών αυτών
στην απόκτηση της γνώσης των ειδικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών που ερευνούν οι σύγχρονες αυτές διαγνωστικές μέθοδοι.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk