ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107462592

ΦΑΞ: xeniagaitanari@gmail.com

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ή ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΣΕΦΑΑ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΣΥΝΑΡΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΚΗ /ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ/ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’ στοχεύει στο να βελτιώσει την εκπαίδευση νέων ιατρών, άλλων βασικών επιστημόνων και συναφών επιστημονικών κλάδων στις αρχές της Ιατρικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ανθρώπινη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε στενή επαφή με υψηλού επιπέδου κλινικών και ερευνητικών μονάδων. Στο πρόγραμμά μας συμμετέχουν ερευνητές από όλες σχεδόν τις Ιατρικές Σχολές και από όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις.Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού, ή να καλλιεργήσει κλινικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε νεωτέρες εργαστηριακές τεχνικές και κλινικές ερευνητικές μεθόδους στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις: Α) Ειδίκευση «Βασικής/Έρευνας (Basic Research)» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις, Β) Ειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation-Manual Therapy)», Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική – Ιαματική Άσκηση (Therapeutic – Aquamatic/Thermal Exercise) »

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk