Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΙΔΡΥΜΑ: Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Kingston Λονδίνου


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 70

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-0245050, 210-5381298

ΦΑΞ: 212 2132663

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται από Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συστήματα Παραγωγής Προϊόντων, Αντίστροφη Σχεδίαση, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Προσθετική Κατασκευή, Σχεδίαση Καασκευών με Η/Υ, Μηχατρονική, Ρομποτική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ερευνητική Μεθοδολογία, Διαχείρηση Καινοτομίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk