Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 96


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3500

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 60

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (εξάμηνα): 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Τεχνολογικές Επιστήμες

Επιστήμες Περιβάλλοντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mastersoffice@teiath.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-538 1020, 210-538 1493

ΦΑΞ: 210-5381493

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΕΙ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενεργειακές τεχνολογίες και επενδύσεις, περιβαλλοντικές τεχνολογίες και επενδύσεις, κυκλική οικονομία, σχεδιασμός και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, καθαρή ενέργεια, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, διαχείριση ενέργειας, διαχείριση υδάτινων πόρων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διοίκηση Έργου

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk