ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΙΔΡΥΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
2. Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση

3. Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 4

ECTS (συνολικά): 120


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000

Προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης & Εξ Αποστάσεως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Επιστήμες Υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: mscmed@med.uoa.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132043385

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο Επιστήμες Υγείας (όπως Ιατρική, Νοσηλευτική, Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογία), Κοινωνικές Επιστήμες, Διαιτολογία, Πληροφορική, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής, απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων, από τον ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΘ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk