ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ


ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα


ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εξάμηνα): 3

ECTS (συνολικά): 90


ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Προσφέρεται χωρίς δίδακτρα

ΔΕΝ προσφέρεται δυνατότητα υποτροφίας

ΠΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αξιολόγηση φακέλου - Συνέντευξη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Δια ζώσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

e-mail ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: psych@panteion.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109201057

Αποστολή e-mail

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΜΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων από Ιδρύματα της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ) που αναφέρονται στον Πίνακα του άρθρου 4 του ΦΕΚ ίδρυσης (2626/τ.Β/5-7-2018)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Αιτήματα υποστήριξης και γνωσιακή βάση: Helpdesk